Simplicol Back to Blue farba do tkanin 400g

Simplicol Back to Blue farba do tkanin 400g

INDEX: 2513

Simplicol

Farba do tkanin do odświeżania i odnawiania kolorów. Trwale przywraca i odnawia kolor spranych ubrań. Dla intensywnej czerni.

Do wszystkich tekstyliów z bawełny, lnu, wiskozy i tkanin mieszanych z maksymalnym udziałem sztucznych włókien do 50%. Jedno opakowanie barwi trwale około 600g materiału w pełnym odcieniu.

  • Ratunek dla spranych tkanin, do odświeżania kolorów
  • Łatwy w użyciu, do stosowania w pralce w 40°C
  • Czysto i pewnie

  • Trwały efekt farbowania
31,99 zł
Ilość
Na magazynie

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszko­dzenia oczu. Zawiera C.I. Reactive Black 5, C.I. Reactive Blue 225. Może powodować reakcję alergiczną skóry. W razie konieczności zasięg­nięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ochronę twarzy. Nie wdychać pyłu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody i mydła. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontak­towe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/PRODUCENTEM. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego zakładu utylizacji odpadów. Zawiera metakrzemian disodu.

DUŻA ILOŚĆ

Zobacz także