SIMPLICOL Barwnik do tkanin Intensywny Brąz Espresso

SIMPLICOL Barwnik do tkanin Intensywny Brąz Espresso

INDEX: 1816

Simplicol

Barwnik w płynie i utrwalacz. Idealny do farbowania i odświeżania kolorów. Przeznaczony do stosowania w pralce.

Simplicol Barwnik do tkanin Intensywny nadaje się do farbowania bawełny, lnu, wiskozy i tkanin mieszanych (tkaniny z zawartością sztucznych włókien do 50%). Dzięki płynnej formule błyskawicznie się rozpuszcza - intensywny, równomierny efekt farbowania. Idealny również do pralek z systemem oszczędzania wody.

Jedno opakowanie wystarcza, aby trwale pofarbować ok. 600g białego materiału, nadając mu intensywny kolor.

Stosowanie

Otworzyć butelkę i woreczek, a następnie włożyć do bębna pralki razem z tkaninami. Włączyć program Syntetyki 40° bez prania wstępnego. Następnie od razu wyprać z proszkiem do prania. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją znajdującą się wewnątrz opakowania.

Efekt farbowania

Intensywne, trwałe kolory. Po farbowaniu tkaniny można prać, zgodnie z metką producenta tkaniny w temperaturach do 95°.

34,99 zł
Ilość
Na magazynie

Uwagi/Zagrożenia


Barwnik w płynie: Niebezpieczeństwo Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania. Może powodować reakcję alergiczną skóry. Zawiera mieszaninę Methylchloroisothiazolinone i Methylisothiazolinone (3:1), C.I. Reactive Orange 107. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Zawiera C.I. Reactive Black 5.


Utrwalacz: Niebezpieczeństwo Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Nie wdychać pyłu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać pod zamknięciem. Zawiera SODIUM METASILICATE.


Barwnik w płynie i utrwalacz: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/ producentem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.DUŻA ILOŚĆ

Zobacz także