Operatorem sklepu internetowego  www.flico.pl jest firma:
FLICO sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Skarbka 16/2 60-348, KRS: 0000570377, NIP: 7792433639, REGON: 362211736 adres mailowy: sklep@flico.pl, tel. 730-100-880 zwana dalej Operatorem.


1. Rodzaje zbieranych danych

Dane pobierane podczas rejestracji lub złożenia zamówienia bez rejestracji: Jeśli użytkownik zdecyduje się na rejestrację lub złożenie zamówienia bez rejestracji, zostanie poproszony o podanie takich danych jak: imię i nazwisko, adres zamawiającego, numer telefonu do kontaktu oraz dane do wysyłki: imię i nazwisko odbiorcy, adres odbiorcy, numer telefonu odbiorcy przesyłki.
Dane pobierane automatycznie: Podczas korzystania ze strony internetowej Operatora  automatyczne zbierane są następujące dane Użytkownika: numer IP, rozdzielczość i kolory ekranu,  rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki, wersje dodatku Flash, obsługa języka Java.
Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane wyłącznie w celach analizy statystyczanej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi.

 2. Do czego są wykorzystywane dane Użytkownika:

Operator wykorzystuje zebrane dane do następujących celów:
- realizacji i wysyłki zamówienia oraz obsługi transakcji zakupu
- do korespondencji handlowej dotyczącej szczegółów zamówienia i dostawy.
- do korespondencji technicznej – np. przypomnienie hasła
- w celu udostępnienia danych, w razie konieczności, pracownikom Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
- w  celu udostępnienia  danych organom wymiaru sprawiedliwości, w szczególności gdy będą tego wymagały przepisy prawa oraz gdy konieczna będzie ochrona Operatora przed nielegalnymi lub szkodliwymi działaniami Użytkownika.

3. Kto ma dostęp do informacji?

Do podanych informacji dostęp mają pracownicy Operatora lub firmy zaangażowane bezpośrednio w obsługę sklepu i realizację zamówienia, jak również w obsługę transakcji zakupu  (np. firma kurierska, której przekazywane są dane niezbędne do doręczenia przesyłki, firmie autoryzującej transakcje płatnicze).
W wyjątkowych sytuacjach dane osobowe użytkowników mogą zostać ujawnione organom państwowym.  Sytuacja taka może zajść, gdy jest to wymagane przez prawo lub gdy konieczna jest ochrona Operatora przed nielegalnymi lub szkodliwymi działaniami.

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. 

Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.  

 4. Pliki „Cookies”

Oprogramowanie sklepu może utworzyć na komputerze użytkownika pliki cookies – małe pliki tekstowe, które mechanizm sklepu wysyła w celu poprawnej pracy sklepu. Są w nich umieszczane np. informacje o towarach umieszczonych przez użytkownika w koszyku.
Obsługę tych plików można wyłączyć, jednak niektóre funkcje sklepu nie będą wówczas dostępne. Pliki „Cookies” nie zawierają żadnych danych osobowych.

5. Sposób kontaktu Operatora z użytkownikami

W sprawach dotyczących zamówienia, w tym  dotyczących potwierdzenia rejestracji, złożenia zamówienia oraz płatności za dokonana transakcję Operator może kontaktować się z użytkownikami poprzez e-mail lub telefon podany przez użytkownika.

6. W jaki sposób można dokonać zmian w danych osobowych

Każdy użytkownik ma prawo wglądu i modyfikacji podanych danych. Może to zrobić samodzielnie, poprzez dostęp do swoich danych po zalogowaniu do sklepu lub poprzez pytanie przesłane do Operatora na adres sklep@flico.pl.
Aby usunąć swoje dane należy wysłać maila z takim życzeniem na adres sklep@flico.pl. Po usunięciu danych nie będzie dostępna historia zamówień ani program rabatowy.
W przypadku życzenia modyfikacji lub usunięcia danych przekazanego poprzez e-mail Operator może poprosić użytkownika o potwierdzenie tożsamości.

 7. Bezpieczeństwo informacji

Zawartość serwisu Operatora jest całkowicie bezpieczna także dla dzieci. Nie zawiera treści uznanych za niebezpieczne lub niestosowne dla dzieci.
Operator podejmuje wszelkie uzasadnione działania mające na celu ochronę danych użytkowników. Operator nie gwarantuje jednak całkowitego wykluczenia ryzyka nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych przez włamywaczy. Wszelkie hasła do kont należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie powinno się ich ujawniać innym osobom. Jeśli hasło zostanie wykorzystane w nieuprawniony sposób lub dojdzie do innego zagrożenia bezpieczeństwa, należy natychmiast powiadomić Operatora o takiej sytuacji.

8. Bezpieczeństwo operacji finansowych

W przypadku dokonywania płatności kartą płatniczą realizacja płatności odbywa się na stronach firmy dotpay.pl, która jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo i autoryzację płatności. Operator nie ma dostępu do żadnych danych wykorzystanych w procesie płatności, w tym numeru karty, daty ważności, danych posiadacza.

9. Dobrowolność podania danych

Udostępnienie danych jest dobrowolne. Jednak w przypadku nie udostępnienia danych niezbędnych do sprzedaży i wysyłki towaru realizacja zamówienia może nie być możliwa.