HEITMANN Pure Czysta Soda 500g

HEITMANN Pure Czysta Soda 500g

INDEX: 1008283

HEITMANN pure

Wykorzystywana od wieków jako wielofunkcyjny środek czyszczący w całym gospodarstwie domowym. Niezawodna i sprawdzona.
Soda  czyszcząca usuwa nieprzyjemne zapachy, a także zielony osad z glonów z płyt kamiennych czy drewnianych płotów itp. Jako dodatek do płynów lub proszków czyszczących zwiększa siłę ich działania.

Przy dawce 1 do 2 łyżek (10 do 20g) na 10 litrów wody soda oczyszczona wystarcza na 25 do 50 zastosowań. Skuteczność i ochrona środowiska

  • Soda jest naturalnie występującym minerałem
  • Usuwa tłuszcz, brud, plamy oraz zapewnia higieniczną czystość
  • Usuwa nieprzyjemne zapachy od np. kwaśnego mleka, ryby, cebuli


Ważne uwagi

  • Zalecamy stosowanie gumowych rękawiczek ponieważ roztwór sody wysusza skórę
  • Przed zastosowaniem na powierzchniach wrażliwych należy przeprowadzić próbę w niewidocznym miejscu
  • Należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących czyszczenia
  • Produkt   nie nadaje się do powierzchni wrażliwych na działanie środków zasadowych np. aluminium
  • Nie jest odpowiedni do tkanin z wełny oraz jedwabiu i tkanin wymagających ochrony koloru .
10,30 zł
Ilość
Na magazynie

Składniki: węglan sodu (soda)

Uwagi/Zagrożenia


Uwaga: Działa drażniąco na oczy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ ochronę oczu / ochronę twarzy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

DUŻA ILOŚĆ

Zobacz także