HEITMANN Wybielacz do prania 50g

HEITMANN Wybielacz do prania 50g

INDEX: 3512

Heitmann

Przywróć swoim tkaninom olśniewającą biel. HEITMANN Wybielacz do prania usuwa poszarzenia i zażółcenia z białych tkanin. Działa już od 20°C.

Zawartość
50 g (Na jedno zastosowanie w pralce)

Skuteczność i wpływ na środowisko

  • Z ekstremalną mocą wybielania do wszystkich włókien
  • Również do tkanin delikatnych
  • Do prania we wszystkich temperaturach


Ważne uwagi

  • Należy stosować się do zalecanego dawkowania
  • Przestrzegać wskazówek dotyczących pielęgnacji tkanin znajdujących się na metce

5,60 zł
Ilość
Na magazynie

Składniki: 15-30% wybielacz na bazie aktywnego tlenu, poniżej 5% tenzydy anionowe, poniżej 5% tenzydy niejonowe. Zawiera enzymy (Amylaza, lipaza, proteaza), optyczne wybielacze. Dodatkowo zawiera sodę, TAED, silikaty i substancje pomocnicze.

Uwagi/Zagrożenia
Uwaga: Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu / ochronę twarzy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.


DUŻA ILOŚĆ

Zobacz także