Silny odkamieniacz bio-fast w płynie Heitmann 250ml

INDEX: 3363

Heitmann

Szybki i silny odkamieniacz. Wygodny w dozowaniu. Do gruntownego odkamieniania ekspresów do kawy i ekspresów na kapsułki, czajników elektrycznych, urządzeń do podgrzewania wody, urządzeń do gotowania jajek, czajników itp.

Skuteczność i wpływ na środowisko

  • Sprawdzona tolerancja materiałowa i skuteczność
  • Dopuszczony do kontaktu ze środkami spożywczymi
  • Nieszkodliwy dla środowiska, jest w pełni biodegradowalny


Ważne uwagi

  • Należy postępować zgodnie z instrukcją producenta urządzenia
  • Rozlany roztwór odkamieniacza natychmiast wytrzeć
  • Nie jest przeznaczony do emalii, powierzchni marmurowych i powierzchni wrażliwych na działanie kwasu
  • Należy postępować zgodnie z instrukcją producenta urządzenia

12,99 zł
Ilość
Na magazynie

Składniki: kwas cytrynowy, kwas mlekowy, kwas jabłkowy

Uwagi/Zagrożenia
Uwaga: Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu / ochronę twarzy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.


DUŻA ILOŚĆ

Zobacz także