Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, licząc od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby odstąpić od umowy należy mailowo, na adres biuro@flico.pl lub pisemnie (na adres firmy) przekazać do sklepu decyzję o odstąpieniu od umowy oraz wysłać towar do Sprzedającego na adres: FLICO ul. Słoneczna 8A 60-286 Poznań. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20 PLN.

Sklep zwróci należną Państwu kwotę niezwłocznie, na wskazane konto lub wskazany adres tj. nie później niż w terminie 14 dni. Zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas). Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W przypadku chęci odstąpienia od umowy mogą Państwo posłużyć się poniższym wzorem:
ADRESAT:

Flico Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Słoneczna 8A, 60-286 Poznań


–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)
–    Data odbioru
–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
–    Adres konsumenta(-ów)
–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji:
biuro@flico.pl
tel. 730 100 880