Impregnat uniwersalny do tkanin w sprayu IMPRÄGNOL 400 ml

INDEX: 3305

IMPRÄGNOL

IMPRÄGNOL — uniwersalny impregnat w sprayu 400 ml

Praktyczny impregnat w sprayu zapewnia oddychającą, długotrwałą ochronę tkanin i skór. Odpowiedni także do tkanin syntetycznych i membranowych takich jak Gote-Tex® czy Sympatex®. Doskonały do delikatnego zamszu nie pozostawia smug, a wodoszczelny filtr skutecznie zabezpiecza przedmioty przed deszczem. Sprawdza się zarówno do zabezpieczania obuwia jak i ubrań, torebek i walizek podróżnych.

Impregnat do tkanin

Jeśli zależy Ci na skuteczności i szerokim zastosowaniu impregnatu do zamszu i tkanin, bez wahania wybierz IMPRÄGNOL. Ten preparat jest nie tylko niezwykle uniwersalny, ale również wydajny — jedno opakowania wystarcza aż na 7 m2 powierzchni! Dzięki temu zabezpieczysz wszystkie ubrania i dodatki przed jesiennym deszczem, promieniami UV oraz wieloma innymi czynnikami zewnętrznymi. Zapraszamy serdecznie do składania zamówień!

Praktyczny impregnat w sprayu zapewnia oddychającą, długotrwałą ochronę tkanin i skór. Odpowiedni także do tkanin syntetycznych i membranowych takich jak Gote-Tex® czy Sympatex®.

Zawartość

400 ml

Liczba zastosowań

Wystarcza na 7m²

Skuteczność i wpływ na środowisko

  • Oddychająca, długotrwała ochrona
  • Nadaje się do wszystkich skór i wszystkich tkanin

  • Także do tkanin syntetycznych i membranowych takich jak Gote-Tex® czy Sympatex®


Ważne uwagi

  • Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
  • Skóry i tkaniny o dużej powierzchni impregnować na zewnątrz i dobrze wysuszyć
22,99 zł
Ilość
Na magazynie

Składniki: >30% węglowodorów aromatycznych, gaz nośny Propan/Butan, produkt zawiera: węglowodory C6-C7, n-alkany, izoalkany, cykloalkeny, <5% heksan, propan-2-ol

Uwagi/Zagrożenia
Niebezpieczeństwo: skrajnie łatwopalny aerozol. Zawiera gaz pod ciśnieniem: ogrzanie grozi wybuchem. Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Płukać dalej. Przechowywać pod zamknięciem. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C (122 °F). Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.

DUŻA ILOŚĆ

Zobacz także