Heitmann Specjalistyczny Odkamieniacz 250ml

INDEX: 3337

Heitmann

Do wszystkich wysokiej klasy ekspresów do kawy: w pełni automatycznych, kapsułkowych,
ekspresów na pady, ekspresów kolbowych.

Zawartość:

250 ml

Ilość zastosowań:

1 zastosowanie

Skuteczność i wpływ na środowisko:

•    Wysoce skuteczna formuła

•    100% składników identycznych z naturalnymi, o jakości spożywczej

•    Bez smaku i bez zapachu

•    Sprawdzona tolerancja materiałowa

•    Do 20% efektywniejszy niż inne dostępne odkamieniacze

•    Bez kwasu cytrynowego, octowego i kwasów mineralnych (np. amidosulfonowego)

19,99 zł
Ilość
Na magazynie

UWAGA: Działa drażniąco na skórę. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady  lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Delikatnie umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia  skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

DUŻA ILOŚĆ

Zobacz także