IMPRÄGNOL Bionic Care Środek piorący 250 ml

INDEX: 3300

IMPRÄGNOL

Środek piorący do odzieży outdoorowej, sportowej i funkcjonalnej.
Aby Twoje funkcjonalne ubrania długo Ci służyły, podaruj im Impragnol Środek piorący Bionic Care, który:
- dogłębnie oczyszcza włókna już od 20 stopni, oraz utrzymuje właściwości membran takie jak oddychalność, wiatro i wodoodporność
- Formuła Frische-Booster z NeutrAroma® neutralizuje zapachy i dba o ekstra długą świeżość.

Zawartość:

250 ml

Skuteczność i wpływ na środowisko:

•    Ochrona membranowa
•    Neutralizuje zapachy
•    Działa już od 20°C
•    Przebadany dermatologicznie

19,90 zł
Ilość
Na magazynie

Składniki: 5-15% tenzydy niejonowe, substancje zapachowe (Limonene, Linalool), środki konserwujące (Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone), Enzymy
UWAGA: Działa drażniąco na oczy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.  Zawiera Benzisothiazolinone. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Stosować ochronę oczu / ochronę twarzy. Dokładnie umyć ręce po użyciu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.  W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

DUŻA ILOŚĆ

Zobacz także