Heitmann Dezynfekujący spray do powierzchni 250 ml

INDEX: 3175s

Heitmann

Higieniczny spray do dezynfekcji powierzchni i tkanin

Eliminuje ponad 99,99% bakterii, grzybów i wybranych wirusów wywołujących np. biegunkę, świńską grypę (H1N1,HSN1), opryszczkę, różyczkę czy świnkę.

Można szybko, łatwo i bez pozostałości zdezynfekować newralgiczne  powierzchnie w łazience, toalecie, kuchni , pokojach dziecięcych czy pokojach chorych.

Heitmann Hygiene Spray nadaje się również do tapicerki, dywanów i materacy.

Aby zapobiec ponownemu zakażeniu grzybicą stóp można zdezynfekować buty za pomocą Heitmann Hygiene Spray.

Bez substancji zapachowych.

Skuteczność i wpływ na środowisko

·         Eliminuje ponad 99,99% bakterii, grzybów i wybranych wirusów

·         Do kuchni, łazienki, WC, pokojów dziecięcych i pokojów chorych

·         Do tapicerek, dywanów i materacy

·         Do dezynfekcji obuwia

·         Działa nawet „do góry nogami”

·         Przebadane przez uniwersytet medyczny

14,99 zł

(69,90 zł za litr)

Ilość
Produkt niedostępny Oczekiwanie na dostawę

NIEBEZPIECZEŃSTWO:  Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego zakładu utylizacji odpadów.

 

Skład: środek dezynfekcyjny w aerozolu (Substancja czynna: 100g roztworu  zawiera: 40 g etanolu, 19 g propan-2-olu)

Zobacz także